Chương trình đào tạo hệ Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội

Danh sách các môn học áp dụng đào tạo hệ Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội được áp dụng từ 2012. Tổng số đơn vị học trình là 299, chưa kế Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục thể chất.

Khi tìm giáo trình, vui lòng tìm tất cả các năm. Một số giáo trình có thể sử dụng cả khóa nhưng admin chỉ liệt kê ở một năm và không nhắc lại các năm khác. Nếu còn thiếu giáo trình nào, xin vui lòng comment hoặc liên hệ admin.

Kính chúc các bác sĩ tương lai luôn sung sức và thành công !!!


Giáo trình định dạng PDF tải xuống miễn phí

Giáo trình định dạng PDF tải xuống miễn phí

Giáo trình PDF tải xuống miễn phí

Giáo trình định dạng PDF tải xuống miễn phí

Giáo trình định dạng PDF tải xuống miễn phí

Giáo trình định dạng PDF tải xuống miễn phí

Post Comment