Danh sách hệ thống kết quả và dữ liệu về bệnh lý hiện hành

Reporting and Data Systems (RADS) cung cấp hệ thống chuẩn hóa về kết quả hình ảnh trong y học. Mục tiêu của hệ thống là giảm sự khác biệt về thuật ngữ trong kết quả và tạo sự đồng thuận trong việc trao đổi giữa bác sĩ hình ảnh và bác sĩ lâm sàng.

Hầu hết RADS bao gồm các thuật ngữ chuẩn hóa để mô tả dấu hiệu, phân loại các mức độ của bệnh, chỉ dẫn về các kết quả và khuyến cáo cho việc tập hợp dữ liệu dựa trên kết quả. Một số dữ liệu sưu tập nhằm khuyến cáo cho việc lưu trữ dữ liệu tiếp theo của các thầy thuốc lâm sàng. Nhìn chung, RADS là hệ thống không hằng định, chứa các quy tắc để đánh giá khả năng của bệnh cũng như khuyến cáo về việc quản lý theo dõi bệnh.

RADS được phát triển bởi cộng đồng các bác sĩ hình ảnh và các chuyên gia liên quan. RADS được xây dựng vưới các thuật ngữ có hệ thống hóa và các thuật toán để đánh giá mức độ nguy cơ ác tính hoặc nguy cơ bị bệnh. Một số thuật ngữ thông dụng được sử dụng như: bình thường hoặc âm tính, lành tính – nhiều khả năng lành tính hoặc nguy cơ ác tính ở mức trung bình, chắc chắn ác tính hoặc nguy cơ ác tính cao. Hệ thống phân loại dựa trên danh sách các thuật ngữ, hệ thống phân tầng nguy cơ, bản đồ hình ảnh bệnh, mẫu báo cáo …

Dưới đây là 25 danh sách hệ thống dữ liệu và kết quả đang được sử dụng.

AI TI-RADS:
Artificial Intelligence-Thyroid Imaging Reporting and Data System
Hệ thống Báo cáo và Dữ liệu hình ảnh Trí tuệ nhân tạo-Tuyến giáp

BI-RADS:
Breast Imaging-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu hình ảnh vú

Brain Tumor-RADS:
Brain Tumor-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu hình ảnh U não

C-RADS:
CT Colonography Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu hình ảnh CT đại tràng

CAC-DRS:
Coronary Artery Calcium Data and Reporting System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu Vôi hóa động mạch vành (tên viết tắt là DRS thay cho RADS)

CAD-RADS:
Coronary Artery Disease-Imaging Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu hình ảnh bệnh động mạch vành

CO-RADS:
COVID-19 Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu COVID-19

COVID-RADS:
COVID-19 Imaging Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu hình ảnh COVID-19

GI-RADS:
Gynecologic Imaging-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quảo và Dữ liệu hình ảnh phụ khoa

HI-RADS:
The Head Injury Imaging Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu hình ảnh Chấn thương Đầu

LI-RADS:
Liver Imaging-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu hình ảnh Gan

Lung-RADS:
Lung Imaging-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quảvà Dữ liệu hình ảnh Phổi

MET-RADS:
Metastasis Reporting and Data System for Prostate Cancer
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu Di căn cho Ung thư Tuyến tiền liệt

MSK-RADS:
Musculoskeletal Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu cơ xương khớp

MY-RADS:
Myeloma Response Assessment and Diagnosis System
Hệ thống Đánh giá và Chẩn đoán Đáp ứng U tủy

NI-RADS:
Head and Neck Imaging-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu hình ảnh Đầu và Cổ

O-RADS:
Ovarian-Adnexal-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu Buồng trứng-Phần phụ

PI-RADS:
Prostate Imaging-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu hình ảnh Tuyến tiền liệt

PE-RADS:
Pulmonary Embolism-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu Thuyên tắc phổi

RI-RADS:
Reason for exam Imaging Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu Lý do Thăm khám

TBI-RADS:
Traumatic Brain Injury-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu Chấn thương Sọ não

TI-RADS:
Thyroid Imaging-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu hình ảnh Tuyến giáp

VI-RADS:
Vesical Imaging-Reporting and Data System
Hệ thống Kết quả và Dữ liệu hình ảnh Bàng quang

Post Comment