Danh sách các trang web chính thống về chẩn đoán hình ảnh

Có lẽ rất nhiêu quý vị đồng nghiệp đã quen thuộc với trang web Radiopedia, vì một mặt website này được xuất hiện rất nhiều trên trang tìm kiếm của Google, cũng một mặt nó có rất nhiều bệnh lý bao gồm các bệnh lý hiếm gặp.

Tuy nhiên trên thế giới có rất nhiều trang web có nguồn tin chính thống và tin cậy, nội dung được kiểm duyệt nghiêm ngặt. Đây là các Hội nghị, tạp chí danh tiếng trên thế giới. Thầy GS. Phạm Minh Thông và nhiều thầy cô “cây đa cây đề” về chẩn đoán hình ảnh cũng thường xuyên đọc, gửi bài tới các trang web này.

1) Hội Điện quang Bắc Mỹ (Radiological Society of North America – RSNA)
– Có 5 quyển tạp chí Radiology, Radiographics, Radiology Artificial Intelligence, Radiology Cardiovascular Imaging, Radiology Imaging Cancer.
– Hội nghị tổ chức thường niên, địa điểm tổ chức tại thành phố Chicago, thời gian thường vào tuần cuối cùng của tháng 11.
– Website: tại đây

2) Hội Điện quang Châu Âu (European Society of Radiology – ESR)
– Có 3 quyển tạp chí European Radiology, Insights into Imaging, European Radiology Experimental.
– Hội nghị tổ chức thường niên, địa điểm tại thành phố Vienna, thời gian thường vào tuần cuối cùng của tháng 2.
– Website: tại đây

3) Hội Điện quang Hoàng gia (The Royal College of Radiologists – RCR)
– Quyển tạp chí Clinical Radiology.
– Website: tại đây

4) Hội Điện quang Hàn lâm (Association of University Radiologists – AUR)
– Tạp chí: Academic Radiology. H
– Website: tại đây

5) Trường Đại học Điện quang Hoa Kỳ (American College of Radiology – ACR)
– Tạp chí: Journal of American College of Radiology. Các phân độ ACR TIRADS, BIRADS, … là do tổ chức này ban hành.
– Website: tại đây

6) Hội Roentgen Hoa Kỳ (American Roentgen Ray Society – ARRS)
– Tạp chí: American Journal of Roentgenology.
– Website: tại đây

7) Hội Điện quang Pháp (Societe Francaise de Radiologie – SFR)
– Tạp chí: Diagnostic and Interventional Imaging.
– Website: tại đây

8) Hội Điện quang can thiệp (Society of Interventional Radiology – SIR)
– Tạp chí Journal of Vascular and Interventional Radiology – JVIR nổi tiếng nhất trong lĩnh vực điện quang can thiệp.
– Hội điện quang can thiệp tổ chức thường niên, địa điểm ở một tiểu bang khác nhau tại Hoa Kỳ hoặc Canada.
– Website: tại đây

9) Hội Điện quang can thiệp Châu Âu (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe – CIRSE)
– Tạp chí Cardiovascular and Interventional Radiology – CVIR.
– Hội điện quang can thiệp tổ chức thường niên, địa điểm tại một nước Châu Âu.
– Website: tại đây

10) Hội kỹ thuật viên thế giới (International Society of Radiographer and Radiological Technologists – ISRRT)
– Tạp chí: Radiography, Journal of Medical Radiation Sciences, Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences.
– Các website:

11) Trường Đại học Washington (University of Washington)
– Tạp chí Radiology Case Reports.
– Website: tại đây

12) Hội Điện Quang và Y học hạt nhân Việt Nam (Vietnamese Society of Radiology and Nuclear Medicine – VSRNM)
– Tạp chí Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam.
– Hội nghị VSRNM tổ chức thường niên, thời gian vào tuần thứ 3 của tháng 8 tại một thành phố tại Việt Nam. Gần đây Hội đã liên kết với các Hội khác trên thế giới và mở các section chuyên sâu với các speaker là chuyên gia hàng đầu thế giới về giảng.
– Website: tại đây

Post Comment