Tag: Đại học Y Hà Nội


Bài giảng ung thư học – Bộ môn Ung thư Đại học Y Hà Nội

Bài giảng ung thư học – Bộ môn Ung thư Đại học Y Hà Nội

Đây là cuốn sách giáo khoa ung thư học lần dầu tiên xuất bản ở Trường Đại học Y Hà Nội, mặc dầu đã có nhiều tâm huyết và cố gắng nhưng thiếu sót chắc chắn là điều không thể tránh khói. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách này và mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để trong tương lai, cuốn sách giáo khoa sẽ được hoàn thiện tốt hơn.

Continue Reading
[PDF] Bài giảng bệnh học nội khoa – Bộ môn Nội tổng hợp, Đại học Y Hà Nội

[PDF] Bài giảng bệnh học nội khoa – Bộ môn Nội tổng hợp, Đại học Y Hà Nội

Bài giảng bệnh học nội khoa do cán bộ giảng dạy các bộ môn nội thuộc trường Đại học Y Hà Nội biên soạn nhằm cung cấp một số tài liệu để sinh viên các lớp Y3 – Y6 theo chương trình cải cách mới dùng để học tập và tham khảo khi học lý thuyết cũng như khi thực hảnh ở bệnh viện.

Continue Reading