[PDF] Giải phẫu bệnh học – Bộ môn Giải phẫu bệnh, Đại học Y Hà Nội

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ GIẢI PHẪU BỆNH HỌC ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Giải phẫu bệnh học là khoa học về các tổn thương và như cố giáo sư Vũ Công Hòe đã nói: từ hình thái học, phải liên hệ, đối chiếu với lâm sàng để tìm hiểu cơ chế sinh bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, phòng bệnh và điều trị. Với những kỹ thuật kinh điển của giải phẫu bệnh học và tế bào bệnh học, nếu được trang bị đủ những kiến thức cơ bản về môn học, có thể chẩn đoán được trên dưới 90% những bệnh thường gặp ở Việt Nam. Nhưng với sinh viên y năm thứ ba, yêu cầu học tập ở đây không phải để chẩn đoán mà để có tư duy khoa học về những biến đổi của tê bào và mô trong quá trình bệnh lý, nhận rõ được mối quan hệ giữa hình thái và chức năng, giữa con người và môi trường sống, góp phần giải thích được những biểu hiện lâm sàng của bệnh, biết đánh giá kết quả chẩn đoán mô bệnh học và/hoặc tế bào bệnh học để có thể ứng dụng vào phòng bệnh và chữa bệnh sau này.

Mục lục giáo trình

Phần I – Giải phẫu đại cương
Phần II – Giải phẫu bệnh bộ phận

2 thoughts on “[PDF] Giải phẫu bệnh học – Bộ môn Giải phẫu bệnh, Đại học Y Hà Nội

Post Comment