Chỉ dẫn sinh thiết nhân tuyến giáp của Hiệp hội tuyến giáp Anh Quốc (BTA)

Nhân tuyến giáp là bệnh lý rất hay gặp trong cộng đồng. Thông thường, tổn thương này không có triệu chứng lâm sàng và thường được phát hiện nhờ siêu âm.

Siêu âm là phương pháp nhanh và an toàn trong đánh giá nhân tuyến giáp. Siêu âm được sử dụng để chẩn đoán xác định và sử dụng phối hợp trong sinh thiết đối với các trường hợp nghi ngờ. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp nhân tuyến giáp đều cần sinh thiết vì còn liên quan đến chi phí và sự lo lắng không cần thiết cho bệnh nhân. Vì vậy, Hiệp hội tuyến giáp Anh Quốc đã đã đưa ra phân loại thuận tiện cho quá trình chỉ định sinh thiết trong các trường hợp nghi ngờ.

Bản dịch cập nhật kiến thức, một số thuật ngữ chuyên khoa có thể không chính xác.

Post Comment