Hình minh họa các lát cắt cơ bản siêu âm khớp gối – phần 2 mặt trước bên

Mặt bên của siêu âm khớp gối có cấu trúc giải phẫu rất phức tạp. Trong giai đoạn đầu của siêu âm cơ bản một số cấu trúc quan trọng hay bị tổn thương trên lâm sàng như nhóm gân cơ chân ngỗng, dây chằng bên chày và dây chằng bên mác, sụn chêm, dải chậu chày ….

1. MẶT BÊN-TRONG

Cấu trúc quan trọng cần tìm của khảo sát siêu âm mặt bên trong là

 • Dây chằng bên chày,
 • Nhóm gân cơ chân ngỗng
 • Sụn chêm trong.

Nhóm gân cơ chân ngỗng bao gồm 3 gân: gân cơ bán gân, gân cơ thon, gân cơ may. Nhóm gân cơ chân ngỗng (the pes anserine tendons includes sartorius, gracilis, and semitendinosus) cùng với sụn chêm trong và dây chằng bên chày (dây chằng bên trong – Medial Collateral Ligament, MLC) là những tổn thương thường gặp của mặt bên trong khớp gối trên siêu âm.

Siêu âm khớp gối
Ảnh chụp từ bài giảng của BSCKI. Nguyễn Quang Trọng – Tổng thư ký Chi hội siêu âm Việt Nam
Siêu âm khớp gối
Femur: xương đùi
MM (Medial Meniscus): sụn chêm trong
Tibia: xương chày
Mũi tên màu trắng: dây chằng bên chày

Lát cắt tìm dây chằng bên chày (dây chằng bên trong) được thực hiện theo bình diện coronal, có thể đưa đầu dò siêu âm tịnh tiến ra trước hoặc sau để tìm dây chằng này.

Dây chằng bên chày đi từ củ bên lồi cầu trong xương đùi xuống dưới và ra trước để bám vào mặt trong đầu trên xương chày.

Siêu âm khớp gối
Ảnh chụp từ bài giảng của BSCKI. Nguyễn Quang Trọng – Tổng thư ký Chi hội siêu âm Việt Nam
– Đầu mũi tên: động mạch gối dưới trong
– Mũi tên: Gân cơ chân ngỗng

Nhóm gân cơ chân ngỗng bám khá rộng, vị trí bám của nhóm gân cơ chân ngỗng được lấy mốc từ động mạch gối dưới trong.

Siêu âm khớp gối
Ảnh chụp từ bài giảng của BSCKI. Nguyễn Quang Trọng – Tổng thư ký Chi hội siêu âm Việt Nam
– Tibia: xương chày
– Pes anserine insertion: vị trí bám nhóm gân cơ chân ngỗng

2. MẶT BÊN-NGOÀI

Những cấu trúc quan trọng cần đánh giá trên lát cắt siêu âm mặt bên phía ngoài của khớp gối bao gồm:

 • Dải chậu chày ( iliotibial tract/ iliotibial band/ITB)
 • Dây chằng bên mác hay dây chằng ngoài (LCL/Lateral Collateral Ligament)
 • Gân cơ nhị đầu đùi (biceps femoris)
 • Thần kinh mác chung (common peroneal nerve)
 • Cơ khoeo (popliteus m.)
 • Sụn chêm ngoài
Lát cắt mặt ngoài siêu âm khớp gối
 Ảnh chụp từ bài giảng của BSCKI. Nguyễn Quang Trọng – Tổng thư ký Chi hội siêu âm Việt Nam
 • 1-Lát cắt dây chằng bên mác (LCL-Dây chằng ngoài)
 • 2-Lát cắt gân cơ nhị đầu đùi (biceps femoris tendon)
 • 3-Lát cắt dọc dải chậu chày (ITB)
 • 4-Lát cắt dọc gân cơ khoeo

siêu âm khớp gối

Hình A: cắt dọc dây chằng bên ngoài (dây chằng mác)

 • Đầu mũi tên màu trắng: dây chằng ngoài (LCL)
 • Mũi tên rỗng màu trắng: dây chằng gân cơ khoeo
 • Hoa thị: sụn chêm ngoài
 • F: chỏm xương mác
 • Tibia: xương chày
 • Femur: xương đùi

Hình B: cắt dọc dải chậu chày

 • Mũi tên vàng: dải chậu chày (ITB)
 • LFC (lateral femoral condyle): lồi cầu ngoài xương đùi
 • LTP (lateral tibial plateau): lồi cầu ngoài xương đùi
 • Mũi tên đặc màu trắng quặt ngược: sụn chêm ngoài
 • Hình oval màu xám: dây chằng gân cơ nhị đầu

Hình C: một lát cắt khác của dải chậu chày (iliotibial band)

 • VL (vastus lateralis): cơ rộng ngoài

Post Comment