Hình minh họa các lát cắt cơ bản siêu âm khớp gối – phần 1 mặt trước

Siêu âm khớp gối là thăm khám thường quy và được chỉ dịnh ban đầu cho những tổn thương khớp gối do chấn thương hoặc do bệnh lý khác. Các lát cắt dưới đây sẽ giúp quý vị tìm hiểu hoặc ôn tập lại những cấu trúc giải phẫu trên siêu âm khớp gối, từ đó có những chẩn đoán chính xác, định hướng đúng cho những chỉ định thăm dò tiếp theo.

1. Lát cắt dọc

Đây là hình ảnh siêu âm panorama trục dọc (Sagital panoramic scan) của mặt trước khớp gối. Ứng dụng panorama đã xuất hiện trên một số dòng máy siêu âm trong những năm gần đây. Thông thường, nếu không sử dụng phương pháp này thì cần phải siêu âm 2 lần với 2 lát cắt sau đó ghép ở hai màn hình chia đôi của máy siêu âm.

Trên hình ảnh này chúng ta sẽ thấy các thành phần chính của mặt trước khớp gối trên lát cắt dọc: cơ tứ đầu và gân cơ tứ đầu, xương bánh chè, dây chằng bánh chè.

Siêu âm khớp gối

1-Dây chằng gân cơ tứ đầu đùi
2-Mặt trước xương bánh chè
3-Dây chằng bánh chè
4-Cơ rộng giữa (Vastus Medialis m.)
5-Cơ thẳng đùi (Rectus Femoris m.)
6-Xương đùi
7-Tổ chức mỡ
8-Bao hoạt dịch dưới gân cơ tứ đầu
9-Tổ chức mỡ đệm
10-Tổ chức mỡ dưới dây chằng bánh chè
11-Lồi cầu xương chày (Tibial Condyle)
12-Lồi củ chày (Tibial Tuberosity)
Cơ tứ đầu đùi có bốn đầu nguyên ủy:
- Cơ thẳng đùi (Rectus femoris m.)
- Cơ rộng trong (Vastus medialis m.)
- Cơ rộng ngoài (Vastus lateralis m.)
- Cơ rộng giữa (Vastus intermedius m.)
Bốn cơ này hợp thành gân chung bám tận xương bánh chè
[Trịnh Văn Minh, Bộ môn Giải phẫu, Đại học Y Hà Nội. Giải phẫu người tập I. NXB Y học 2004, trang 284-285]

.

2. Lát cắt ngang trên và giữa 1/2 trên xương bánh chè

Siêu âm khớp gối
1-Diện khớp
2-Lồi cầu xương chày
3-Cơ rộng giữa
4-Tổ chức mỡ
5-Gân cơ tứ đầu
6-Lồi cầu xương chày
7-Mỡ dưới da
8-Gân cơ tứ đầu đùi phủ mặt trước xương bánh chè (xuống dưới qua xương bánh chè sẽ đổi tên thành dây chằng bánh chè)
9-Xương bánh chè

3. Lát cắt ngang dưới xương bánh chè

Siêu âm khớp gối
1-Xương bánh chè
2-Mạc giữ xương bánh chè
3-Mỡ dưới da
4-Dây chằng bánh chè
5-Mỡ
6-Lồi củ xương chày
7-Dây chằng bánh chè

Biên soạn dựa trên “Diagnostic Ultrasound Musculoskeletal
của tác giả James F. Griffith MD, MRCP, FRCR, Professor of Imaging and Interventional Radiology, Department of Imaging and Interventional Radiology, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong (SAR), China

Post Comment