Hình minh họa các lát cắt cơ bản siêu âm khớp gối – phần 3 mặt khoeo

Hố khoeo có cấu trúc giải phẫu phức tạp nhất trong số các mặt cắt siêu âm khớp gối. Trong lát cắt thăm khám hố khoeo trên siêu âm, một số cấu trúc đã được quan sát ở các lát cắt khác nay có thể quan sát ở bình diện này như sụn chêm trong và sụn chêm ngoài… Bệnh lý hay gặp nhất ở bình diện này là kén Baker.

Siêu âm khớp gối
Ảnh chụp từ bài giảng của BSCKI. Nguyễn Quang Trọng – Tổng thư ký Chi hội siêu âm Việt Nam
1a-Cắt dọc gân cơ bán màng
1b-Cắt ngang gân cơ bán màng
2-Cắt ngang khuyết liên lồi cầu ngoài đánh giá vị trí nguyên ủy ACL (anterior cruciate ligament – dây chằng chéo trước)
3-Cắt dọc PCL (Posterior cruciate ligament – dây chằng chéo sau)

siêu âm khớp gối

– Dấu hoa thị: sụn khớp xương đùi
– Đầu mũi tên đen: gân cơ bán gân (semitendinosus tendon)
– Mũi tên rỗng màu trắng quặt ngược: thần kinh hiển trong
– mfc (medial femoral condyle): lồi cầu trong xương đùi
– MHG (medial head of gastrocnemius): đầu trong cơ bụng chân
– Sa (sartorius muscle): cơ may
– Đầu mũi tên rỗng màu trắng: gân cơ thon (gracilis tendon)
– Mũi tên rỗng màu trắng: gân của đầu trong cơ bụng chân
siêu âm khớp gối

– Dấu hoa thị: gân của đầu trong cơ bụng chân
– mfg (medial femoral condyle): lồi cầu trong xương đùi
– MHG (medial head of gastrocnemius): đầu trong cơ bụng chân
– ngôi sao: gân cơ bán màng (semimembranosus tendon)
– ST (semitendinosus tendon): gân cơ bán gân
siêu âm khớp gối

– a: động mạch khoeo
– Mũi tên rỗng trắng quặt ngược: thần kinh chày
– F: xương đùi (femur)
– LHG (lateral head of gastrocnemius): đầu ngoài cơ bụng chân
– MHG (medial head of gastrocnemius): đầu trong cơ bụng chân
– T (Tibia): xương chày
– Mũi tên thẳng rỗng màu trắng: dây chằng chéo sau (PCL – posterior cruciate ligamen)
– V: tĩnh mạch khoeo
siêu âm khớp gối

Nguồn: essr.org | Tiếng Việt bởi ViRad.org
– Mũi tên rỗng màu trắng: Xương vừng (fabella)
– Đầu mũi tên trắng: gân cơ nhị đầu đùi
– Dấu hoa thị: diện khớp của lồi cầu ngoài xương đùi (articular cartilage of lateral femoral condyle)
– bfm (biceps femoris muscle): cơ nhị đầu đùi
– M (lateral meniscus): sụn chêm ngoài – fh (fibular head): chỏm xương mác
– lfc (lateral femoral condyle): lồi cầu ngoài xương đùi

Post Comment