[VSUM2019] U máu và dị dạng mạch máu

[VSUM2019] U máu và dị dạng mạch máu

U máu thường gặp nhất ở nhũ nhi, 90% phát hiện trong tháng đầu, thường phát triển nhanh trong năm đầu và có thể chẩn đoán qua siêu âm …

QR code bài viết này

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *