[VSUM2019] U máu và dị dạng mạch máu

U máu thường gặp nhất ở nhũ nhi, 90% phát hiện trong tháng đầu, thường phát triển nhanh trong năm đầu và có thể chẩn đoán qua siêu âm …

Post Comment