[VSUM2019] U máu và dị dạng mạch máu

[VSUM2019] U máu và dị dạng mạch máu

U máu thường gặp nhất ở nhũ nhi, 90% phát hiện trong tháng đầu, thường phát triển nhanh trong năm đầu và có thể chẩn đoán qua siêu âm …

Admin

Tôi là bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh. Tốt nghiệp hệ Bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội. Đã tốt nghiệp lớp đào tạo viết báo online tại Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn.

Post Comment