SÁCH Y KHOA

[PDF] A practical Guide to 3D ultrasound

A Practical Guide to 3D Ultrasound là bộ sách siêu âm thai 3 chiều cho người bắt đầu. Bộ sách hữu ích để thực hành siêu âm hàng ngày, được hướng dẫn theo từng bước với ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu …

Contents

Chapter 1 – Terminology and Basics
Chapter 2 – Volume Acquisition
Chapter 3 – Volume Manipulation
Chapter 4 – Volume Display
Chapter 5 – Spatiotemporal Image Correlation
Chapter 6 – 3D Tools
Chapter 7 – Clinical Applicability in the First Trimester
Chapter 8 – Clinical Applilcability in the Fetal Face
Chapter 9 – Clinical Applicability in the Fetal Central Nervous System
Chapter 10 – Clinical Applicability in the Fetal Skeleton
Chapter 11 – Clinical Appllicability in the Fetal Cardiovascular System
Chapter 12 – Clinicall Applicability in the Fetat Chest
Chapter 13 – Clinical Applicability in the Fetal Gastrointestinal Tract
Chapter 14 – Clinical Applicability in the Fetal Genitourinary System
Chapter 15 – 3D Applications in Obstetrics
Chapter 16 – 3D Applications in Gynecology
Chapter 17 – Coding and Entertainment Ultrasound

VUI LÒNG ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN (COMMENT) ĐỂ NHẬN SÁCH PDF

Some images in the books

8 Comments

  1. Author

   Đã gửi link tới email của quý anh/chị. Vui lòng kiểm tra, nếu chưa nhận được xin phản hồi lại giúp.

   Cảm ơn anh/chị đã quan tâm.

   Trân trọng

   Reply
  1. Author

   Chào anh chị,

   Link đã được gửi tới email của anh chị. Vui lòng kiểm tra, nếu anh chị chưa nhận được xin phản hồi lại giúp.

   Cảm ơn anh chị đã quan tâm.

   Trân trọng

   Reply
  1. Author

   Chào anh chị,

   Link đã được gửi tới email của anh chị. Vui lòng kiểm tra, nếu anh chị chưa nhận được xin phản hồi lại giúp.

   Cảm ơn anh chị đã quan tâm.

   Trân trọng

   Reply
  1. Author

   Chào anh chị,

   Link tải sách đã được gửi qua email, anh chị vui lòng kiểm tra thư đến. Nếu chưa nhận được, xin vui lòng phản hồi lại.

   Link tải sách sẽ bị khóa sau 7 ngày. Vì vậy xin vui lòng tải xuống ngay khi có thể.

   Trân trọng !

   Reply

Post Comment