Tag: Chẩn đoán hình ảnh chuyên khoa tiêu hóa


Hướng dẫn chụp cắt lớp vi tính ống tiêu hóa: thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng, trực tràng

Hướng dẫn chụp cắt lớp vi tính ống tiêu hóa: thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng, trực tràng

Bilan đánh giá xâm lấn ung thư thực quản kèm theo nghiên cứu có hệ thống hạch thân tạng mạc treo tràng trên, và cũng phải nghiên cứu ngay cả gan. Trong trường hợp này người ta thăm khám gan, cuối cùng lợi dụng thực hiện các lớp cắt ngay sau khi tiêm thuốc cản quang. Trong đa số các trường hợp, không cần thiết tiêm lại thuốc để thực hiện các lớp cắt lồng ngực.

Continue Reading
Chẩn đoán hình ảnh trên chụp cắt lớp vi tính lách

Chẩn đoán hình ảnh trên chụp cắt lớp vi tính lách

Trong hoàn cảnh thăm khám bụng bình thường cần phải chụp ở thì trước tiêm thuốc cản quang và thì, sau khi tiêm thuốc cản quang, bề dày lớp cắt 5-7mm. Các lớp cắt mỏng cần thực hiện với những tổn thương nhỏ. Tỷ trọng tự nhiên của lách rất đồng nhất bằng hoặc thấp hơn nhu mô gan. Trong cắt lớp xoắn ốc tiêm nhanh lách không đồng tỷ trọng ở những giây đầu, khoảng 60 giây nhu mô lách sẽ đồng tỷ trọng (homogène).

Continue Reading