Hình ảnh u cơ tuyến thành túi mật trên siêu âm

Thành túi mật bình thường gồm bốn lớp: mucosa, lamina propria, muscularis propria, serosa. Thành túi mật không có lớp cơ niêm và dưới niêm.

Bệnh u cơ tuyến thành túi mật là một bệnh lành tính ít gặp. Trong bệnh này, lớp niêm mạc và lớp cơ thành túi mật sẽ tăng sản và dày lên kèm theo xuất hiện các túi thừa bên trong (gọi là xoang Rokitansky – Aschoff). Lớp niêm mạc thoát vị vào trong lớp cơ túi mật, các túi thừa này có thể thông với lòng túi mật và chứa các tinh thể Cholesterol, sỏi bùn.

Đặc điểm hình ảnh siêu âm u cơ tuyến thành túi mật:

– Thành dày khu trú hoặc lan tỏa, không phù nề.

– Trong thành túi mật có cấu trúc xoang Rokitansky – Aschoff. Các xoang này là các nốt trống âm hoặc là các nốt rất tâng âm khi nó lấp đầy bởi sỏi hoặc tinh thể cholesterol.

– Thành túi mật phía lòng túi mật có hình ảnh đuôi sao chổi (commet tail)

– Bề mặt thành túi mật phía giường túi mật trơn láng, đều. Không thấy dịch giường túi mật.

– Trong túi mật có thể có sỏi.

u cơ tuyến thành túi mật
Source: Dr Charlie Chia-Tsong Hsu – Radiopaedia

.

u cơ tuyến thành túi mật
Source: Dr Laughlin Dawes – Radiopaedia

.

u cơ tuyến thành túi mật
Source: Dr Maulik S Patel – Radiopaedia

.

u cơ tuyến thành túi mật
Source: Dr Vikas Shah – Radiopaedia

.

u cơ tuyến thành túi mật
Source: Dr Rahul Chivate – Radiopaedia

.

u cơ tuyến thành túi mật
Source: Assoc Prof Frank Gaillard – Radiopaedia

.

u cơ tuyến thành túi mật
Source: Dr Bruno Di Muzio – Radiopaedia

.

Định hướng sau siêu âm: có thể chỉ định chụp Cắt lớp vi tính hoặc Cộng hưởng từ. Trong đó, cộng hưởng từ có giá trị chẩn đoán phân biệt với ung thư túi mật cao nhất, do có độ nhạy rất cao về phát hiện sự có mặt của các xoang Rokitansky – Aschoff.

Post Comment