Phần mêm eFilm đọc X-Quang, CT Scanner, MRI trên máy tính

Phần mềm eFilm là phần mềm chuyên dụng của hãng IBM Watson Health, một phần mềm rất quen thuộc với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, được sử dụng để lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu của các hệ thống kỹ thuật số X-Quang thường quy, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ.

Do lưu trữ dữ liệu dưới dạng DCOM nên phần mềm này cho đến nay được sử dụng rất rộng rãi ở hầu hết các cơ sở y tế có chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật số.

Phiên bản mới nhất của phần mềm eFilm là 4.2.3. Quý vị có thể tải xuống phiên bản dùng thử tại đây.

Tính năng của phần mềm eFilm 4.2.3 bao gồm:

  • Đã có thể tương thích với hệ điều hành 64bit của Window 7, window 8.1, window 10
  • Đã cập nhật hệ thống dữ liệu SQL
  • Tự động chuyển đổi hình ảnh định dạng PACS và DICOM
  • Bổ sung khả năng nén hình ảnh, giảm dung lượng khi gửi hình ảnh.
  • Bổ sung công nghệ GSPS cho phép xem được hình ảnh trên hệ thống khác ngoài hệ thống eFilm.
  • Tăng độ phân giải hình ảnh PET/CT bằng công nghệ SUV-Standardize Uptake Values

Phần mềm eFilm

Post Comment