Các lát cắt tiêu chuẩn siêu âm bụng

Lát cắt tiêu chuẩn siêu âm bụng bao gồm các lát cắt dọc và lát cắt ngang. Danh mục này chỉ là các lát cắt cơ bản bước đầu, siêu âm bụng rất linh hoạt nên số lượng lát cắt phụ thuộc các ca lâm sàng mà có sự điều chỉnh linh hoạt.

1. Lát cắt dọc trung tâm

– Lát cắt này bao gồm dọc trên (ngay dưới mũi ức) và lát cắt dọc dưới (ngay trên xương mu).

– Các lát cắt tương ứng đường trắng giữa, quan sát gan trái, động mạch chủ, tử cung ở nữ, bàng quang và các cơ quan liên quan.

2. Lát cắt dọc bên (lát cắt đường giữa đòn)

– Lát cắt tương ứng đường giữa đòn phải và trái.

– Qua lát cắt có thể quan sát được gan phải, túi mật, thận phải, đuôi tụy, thận trái, lách, tá tràng, dạ dày và nhiều tổ chức liên quan khác.

3. Lát cắt ngang trung tâm

– Từ lát cắt dọc giữa xoay đầu dò 90 độ sẽ được lát cắt ngang.

– Lát cắt ngang giúp quan sát rất nhiều tổ chức như tụy, động mạch mạc treo tràng trên, bàng quang, tiền liệt tuyến, ….

4. Lát cắt ngang bên

– Lát cắt ngang là đường cắt vuông góc với đường giữa đòn và đặt tại vị trí hạ sườn.

– Lát cát có thể quan sát gan phải, túi mật, thận, khoang Morison, lách, thận trái, …

5. Lát cắt dọc sườn (lát cắt theo các đường nách)

– Lát cắt dọc theo đường nách giữa.

– Quan sát: gan phải, khoang Morison, thận trái, lách, …

6. Lát cắt ngang sườn

7. Lát cắt hạ sườn

– Lát cắt đi theo hạ sườn phải.

– Quan sát: các tổ chức vùng rốn gan, bên trái có thể quan sát lách, thận trái…

8. Lát cắt khoang liên sườn

– Đầu dò được đặt ở khoang liên sườn hai bên

– Quan sát gan phải và lách

9. Lát cắt chéo hạ vị

– Lát cắt được thực hiện tại khung chậu nhằm quan sát buồng trứng hai bên với nữ, quan sát niệu quản hai bên đoạn sát bàng quang.

Tài liệu tham khảo:

  • Phạm Minh Thông và cs. Các lớp cắt tiêu chuẩn siêu âm bụng. Siêu âm tổng quát, NXB Đại học Huế 2012, trang XV-XXVII.
  • Japanese Society of Sonographers. Standardized method of abdominal ultrasound.

Post Comment