Vai trò của siêu âm trong đánh giá các biến chứng sau ghép thận

Vai trò của siêu âm trong đánh giá các biến chứng sau ghép thận

Nguồn ảnh minh họa AHA

Xin cảm ơn TS. Vũ Đình Triển đã đồng ý website đăng tải nội dung này.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *