Các đường quét tiêu chuẩn siêu âm gan mật

Các đường quét tiêu chuẩn siêu âm gan mật là 6 đường quét cơ bản, bao gồm lát cắt siêu âm gan trái gan phải, lát cắt siêu âm túi mật và quan sát các cấu trúc liên quan. Trong thực hành lâm sàng, các lát cắt có thể chỉ là bước ban đầu, tùy thuộc thể trạng bệnh nhân mà có sự thay đổi để hình ảnh siêu âm rõ ràng nhất.

1. Lát cắt dọc gan

đường quét siêu âm gan đường quét siêu âm gan

Tịnh tiến đầu dò theo chiều ngang, ta có thể quan sát:

 • Thùy gan trái, hạ phân thùy II-III
 • Dây chằng tròn
 • Thùy đuôi
 • Tĩnh mạch gan trái
 • Hạ phân thùy IV, thùy vuông
 • Túi mật, tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch chủ
 • Tĩnh mạch gan giữa, tĩnh mạch gan phải
 • Hạ phân thùy VIII-V
 • Hạ phân thùy VII-VI
 • Khoang Morison

2. Lát cắt ngang gan trái

đường quét siêu âm gan 2 đường quét siêu âm gan 2

Tịnh tiến đầu dò từ trên xuống dưới hoặc ngược lại, có thể quan sát:

 • Thùy gan trái, tim
 • Tĩnh mạch gan trái
 • Thùy đuôi
 • Dây chằng tròn
 • Hạ phân thùy III

3. Lát cắt ngang phần giữa gan

đường quét siêu âm gan 2 đường quét siêu âm gan 2

Tịnh tiến đầu dò từ trên xuống dưới hoặc ngược lại, có thể quan sát:

 • Phân khu giữa và trước gan.
 • Phần khởi đầu tĩnh mạch cửa
 • Thùy đuôi
 • Nhánh trái tĩnh mạch cửa
 • Thùy đuôi
 • Nhánh phải và trái tĩnh mạch cửa
 • Dây chằng tròn
 • Dây chằng túi mật
 • Bờ dưới gan, thận, túi mật

4. Lát cắt ngang gan phải

đường quét siêu âm gan đường quét siêu âm gan

Tịnh tiến đầu dò từ trên xuống dưới, có thể quan sát:

 • Tĩnh mạch cửa
 • Phân thùy dưới của gan.
 • Thận

5. Lát cắt ngang túi mật

lát cắt ngang túi mật lát cắt ngang túi mật

Có thể quan sát:

 • Nhánh phải tĩnh mạch cửa, dây chằng tĩnh mạch
 • Cổ túi mật
 • Tiếp giáp cổ và thân túi mật
 • Thân túi mật
 • Đáy túi mật

6. Lát cắt dọc túi mật

lát cắt dọc túi mật

lát cắt dọc túi mật

Có thể quan sát:

 • Tĩnh mạch chủ, tá tràng, phân nhánh tĩnh mạch cửa
 • Nhánh phải tĩnh mạch cửa, tá tràng, thân túi mật
 • Nhánh phải tĩnh mạch cửa, thân và cổ túi mật
 • Thân và đáy túi mật, thận phải

Tài liệu tham khảo

 • Phạm Minh Thông và cs. Các đường quét siêu âm các cơ quan. Siêu âm tổng quát, NXB Đại học Huế 2012, trang XXVIII-XLIX.
 • Berthold Block. Color Atlas of Ultrasound Anatomy. Thiem Publisher, 2004.

Post Comment