Lát cắt tiêu chuẩn siêu âm tụy

1. Lát cắt dọc tụy

Lát cắt siêu âm tụy

Lát cắt siêu âm tụy

Các lát cắt lần lượt từ trái sang phải, tức là từ đầu tụy đến đuôi tụy

Các cấu trúc có thể quan sát:
– Tá tràng sát cạnh đầu tụy
– Đầu tụy và ống mật
– Tĩnh mạch chủ
– Tĩnh mạch mạc treo tràng trên.
– Móc tụy
– Thân tụy
– Tĩnh mạch lách
– Động mạch mạc treo tràng trên
– Động mạch chủ
– Động mạch và tĩnh mạch thận

2. Lát cắt ngang đầu tụy

Lát cắt thực hiện từ trên xuống dưới

– Đầu tụy
– Tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch lách
– Tĩnh mạch mạc treo tràng trên
– Móc tụy, ống mật chung

3. Lát cắt ngang thân tụy

Lát cắt siêu âm tụy

Lát cắt siêu âm tụy

Lát cắt được thực hiện từ trên xuống dưới.

Cấu trúc có thể quan sát:
– Thân tụy
– Tĩnh mạch lách
– Động mạch mạc treo ruột trên
– Động mạch chủ và tĩnh mạch chủ
– Động mạch và tĩnh mạch thận trái

4. Lát cắt ngang đuôi tụy

Đầu dò đặt ngang thân, chiều quét từ trên xuống dưới

Cấu trúc có thể quan sát:
– Đuôi tụy
– Tĩnh mạch lách
– Khí trong dạ dày

5. Lát cắt ngang đuôi tụy qua lách

Đầu dò đặt theo chiều ngang, tại cửa sổ thăm khám lách, quét đầu dò từ trên xuống.

Cấu trúc có thể quan sát
– Đuôi tụy
– Lách
– Thận

6. Lát cắt dọc đuôi tụy qua lách


Đầu dò đặt dọc theo thân, tại cửa sổ thăm khám lách, quét theo chiều từ trước ra sau.

Cấu trúc có thể quan sát
– Đuôi tụy
– Lách
– Thận trái

Tài liệu tham khảo:

  • Phạm Minh Thông và cs. Các lớp cắt tiêu chuẩn siêu âm bụng. Siêu âm tổng quát, NXB Đại học Huế 2012, trang XV-XXVII.
  • Berthold Block. Color Atlas of Ultrasound Anatomy. Thiem Publisher, 2004.

Post Comment