[PDF] Hóa học đại cương – Bộ Y tế – sách dành cho đào tạo Bác sĩ đa khoa

TẢI XUỐNG HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG MIỄN PHÍ

Sách Hoá đại cương được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sờ chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được PGS.TSKH. Phan An (Chủ biên), TS. Nguyễn Sĩ Đắc và DS. Lê Hữu Trí biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Hoá đại cương đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thâm định năm 2007. Bộ Y tế quyết định ban hành tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Nội dung chính của giáo trình

Bài 1 – Cấu tạo nguyên tử
Bài 2 – Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
Bài 3 – Nhiệt động học
Bài 4 – Động hóa học
Bài 5 – Đại cương về dung dịch.
Bài 6 – Dung dịch các chất điện ly
Bài 7 – Dung dịch keo
Bài 8 – Điện hóa học

Một số hình ảnh trong file PDF

Post Comment