[PDF] Giáo trình Lý Sinh Y Học – Đại học Y Hà Nội

TẢI XUỐNG SÁCH LÝ SINH Y HỌC MIỄN PHÍ

Vật lý sinh học được gọi tắt là lý sinh, là môn học nghiên cứu các hiện tượng xảy ra trong các tổ chức và cơ thể sống dựa trên quan điểm và các định luật vật lý, từ mức độ điện tử nguyên tử đến toàn cơ thể hay một hệ có nhiều cơ thể sống.

Người thầy thuốc cần được cung cấp những kiến thức cơ bản và hiện đại liên quan tới y học. Vì vậy môn lý sinh y học từ nhiều năm nay được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học Y cho sinh viên, nhất là các học viên sau đại học. Do điều kiện và hoàn cảnh thực tế ở nước ta, môn học này mới được tiến hành đều đặn và đầy đủ từ nhiều năm nay ở trường Đại học Y Hà Nội.

Nội dung chính của giáo trình LÝ SINH Y HỌC – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Chương 1 – Sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống
Chương 2 – Sự vận chuyển vật chất trong cơ thể sống
Chương 3 – Các hiện tượng điện trên cơ thể sống
Chương 4 – Các hiện tượng âm ở cơ thể sống
Chương 5 – Ánh sáng và cơ thể sống
Chương 6 – Bức xạ ion hóa và cơ thể sống

Một số hình ảnh trong giáo trình chụp từ PDF

Post Comment