Phân biệt động mạch cảnh trong và cảnh ngoài trên siêu âm Doppler

ĐM CẢNH TRONG ĐM CẢNH NGOÀI
Thường lớn hơn Nhỏ hơn
Ở phía sau – ngoài so với động mạch cảnh ngoài Ở giữa trước
Thường có đoạn phình sau vị trí tách từ động mạch cảnh chung Thường không có
Không chia nhánh ở cổ Có 8 nhánh ở cổ
Sức cản dòng chảy thấp (thường dưới 0.7) Sức cản dòng chảy cao, kể cả lúc nghỉ ngơi
Không có sự thay đổi tín hiệu Doppler khi làm nghiệm pháp ấn xương thái dương Có sự thay đổi cả về mặt tín hiệu hình ảnh và âm thanh khi làm nghiệm pháp ấn xương thái dương
external carotid artery (ECA): Động mạch cảnh ngoài
internal carotid artery (ICA): Động mạch cảnh ngoài
Internal jugular vein (IJV): Tĩnh mạch cổ
Source: Annals of Indian Academy of Neurology

2 thoughts on “Phân biệt động mạch cảnh trong và cảnh ngoài trên siêu âm Doppler

Post Comment