[VSUM2019] Siêu âm can thiệp trong hệ cơ xương khớp

Siêu âm can thiệp trong hệ cơ xương khớp nhằm lấy mẫu bệnh phẩm xác định ác tính hoặc lành tính bằng giải phẫu bệnh hoặc trong tiêm khớp …

Post Comment