[VSUM2019] Siêu âm can thiệp trong hệ cơ xương khớp

[VSUM2019] Siêu âm can thiệp trong hệ cơ xương khớp

Siêu âm can thiệp trong hệ cơ xương khớp nhằm lấy mẫu bệnh phẩm xác định ác tính hoặc lành tính bằng giải phẫu bệnh hoặc trong tiêm khớp …

QR code bài viết này

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *