[VSUM2019] Siêu âm can thiệp trong hệ cơ xương khớp

0

Siêu âm can thiệp trong hệ cơ xương khớp nhằm lấy mẫu bệnh phẩm xác định ác tính hoặc lành tính bằng giải phẫu bệnh hoặc trong tiêm khớp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *