[VSUM2019] Bệnh lý gân điểm bám trên lồi cầu xương cánh tay – Siêu âm chẩn đoán và hướng dẫn can thiệp điều trị

Dấu hiệu chủ yếu của bệnh lý gân điểm bám trên lồi cầu xương cánh tay trên siêu âm khớp vai là dầy và giảm âm cục bộ gân duỗi chung tại vị trí bám mỏm trên lồi cầu ngoài …

Post Comment