Giải phẫu người – GS. Trịnh Văn Minh – Đại học Y Hà Nội
Giải phẫu người của GS. Trịnh Văn Minh cùng các nhà giải phẫu học là một bộ sách kinh điển, chuyên sâu, chi tiết. Phương châm của bộ sách này bao gồm: kiến thức cơ bản, hệ thống ; nội dung và thuật ngữ chính xác, khoa học ; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Trong bộ sưu tập này chúng tôi chia sẻ miễn phí đầy đủ 3 tập sách định dạng PDF … (0 comment)

[PDF] Sỏi ống mật chủ và các biến chứng cấp tính – PGS. Trần Bảo Long, Bộ môn Ngoại – Đại học Y Hà Nội
Sỏi mật là một bệnh lý đặc trưng bởi sự hình thành và tồn tại sỏi trong hệ thống đường mật, dựa theo thành phần cấu tạo sỏi được phân loại thành hai nhóm chính là sỏi cholesterol thường có màu vàng nhạt,...… (0 comment)

[PDF] A practical Guide to 3D ultrasound
A Practical Guide to 3D Ultrasound was conceived with the beginner in mind. The guide summarizes the basics of 3D sonography in a concise manner and serves as a practical reference for daily practice. It is written in easy-to-read language and contains tables summarizing the step-by-step instructions for the techniques presented… (6 comments)