Advertisement

Sách Hip Sonography bao gồm 125 trang, trình bày chi tiết về siêu âm khớp háng trẻ em, từ kỹ thuật cơ bản đến kiến thức bệnh học. Đặc biệt trong đó có hướng dẫn chi tiết về quản lý theo dõi bệnh loạn sản khớp háng trẻ em bằng siêu âm

Atlas of Lymph Node Anatomy – Giải phẫu hệ bạch huyết là cuốn sách trình bày chi tiết về giải phẫu hệ thống tuần hoàn bạch huyết. Sự kết hợp hình ảnh minh họa 2D và bản đồ 3D dễ hiểu cùng với hình ảnh cắt lớp vi tính làm cho cuốn sách là tài liệu chi tiết dễ hiểu, giúp cho sự tiếp cận hệ thống này trong chẩn đoán hình ảnh được dễ dàng hơn.

Giải phẫu người của GS. Trịnh Văn Minh cùng các nhà giải phẫu học là một bộ sách kinh điển, chuyên sâu, chi tiết. Phương châm của bộ sách này bao gồm: kiến thức cơ bản, hệ thống ; nội dung và thuật ngữ chính xác, khoa học ; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Trong bộ sưu tập này chúng tôi chia sẻ miễn phí đầy đủ 3 tập sách định dạng PDF