SÁCH Y KHOA

more

GÓC IT

more
[Voluson P8] Thêm lần siêu âm mới cho bệnh nhân cũ

Máy siêu âm có thể lưu dữ liệu rất nhiều bệnh nhân, bao gồm các thông số đo lần trước, hình ảnh 2D và 4D trước đó. Bài viết này sẽ giúp quý vị tìm lại bệnh nhân cũ và thêm một lần siêu âm mới cho bệnh nhân đó.

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

more

XQUANG CHẨN ĐOÁN

more