CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

more
Quy trình siêu âm đàn hồi mô gan

Bài viết trình bày chi tiết về quy trình siêu âm đàn hồi mô định lượng Shear Wave Elastography SWE trong đánh giá bệnh gan và một số ảnh giả cần lưu ý ...

GÓC IT

more

SÁCH Y KHOA

more