Advertisement

Sách Hip Sonography bao gồm 125 trang, trình bày chi tiết về siêu âm khớp háng trẻ em, từ kỹ thuật cơ bản đến kiến thức bệnh học. Đặc biệt trong đó có hướng dẫn chi tiết về quản lý theo dõi bệnh loạn sản khớp háng trẻ em bằng siêu âm