[PDF] Sách phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS

SPSS là phần mềm chuyên nghiệp trong việc phân tích dữ liệu, tính toán các tham số và cho ra kết quả tổng quan – minh bạch và công bằng. SPSS không chỉ quen thuộc đối với bất cứ nhân viên y tế nào làm nghiên cứu mà nó còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật xã hội khác.

Giáo trình “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS bao gồm 2 tập, được dùng với các phiên bản SPSS 11.5; SPSS 13, SPSS 14, SPSS 15 và SPSS 16”. Sách được đồng chủ biên bởi hai tác giả Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, xuất bản năm 2008 với khổ giấy 24 x 16 cm, loại bìa mềm, số trang tập I là 316 và tập II là 181.

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền


MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

MỘT SỐ TRANG SÁCH

Post Comment