X-Quang tim mạch là sử dụng phương pháp X-Quang thường quy để khảo sát hình ảnh bệnh lý tim mạch có thể, nếu cần có thể chỉ định thêm siêu âm, CT, MRI…

X-Quang ngực cho đến nay vẫn là phương pháp lựa chọn hàng đầu trong thăm khám vùng ngực, nếu nghi ngờ sẽ chỉ định thêm các dịch vụ khác như CT Scanner

X-Quang sọ não là chương 1 trong giáo trình “Xquang chẩn đoán” của PGS. Phạm Ngọc Hoa và ThS. Lê Văn Phước, bao gồm giải phẫu và bệnh lý thường gặp