[PDF] Ngoại khoa cơ sở – Đại học Y Hà Nội

0

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ NGOẠI KHOA CƠ SỞ

Ngoại khoa cơ sở do tập thể giảng viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết của Bộ Môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn. Sách cung cấp các kiến thức cơ sở về triệu chứng học Ngoại khoa, chủ yếu làm tài liệu tham khảo cho sinh viên Đa khoa các năm đầu đi lâm sàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *