[PDF] Bài giảng nhi khoa 2009 – Đại học Y Hà Nội

0

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ NHI KHOA TẬP ITẬP II

Đây là lần tái bản năm 2009, có chỉnh sửa và bổ sung. Sách được in thành 2 tập:

Tập 1 bao gồm chương: nhi khoa đại cương trong đó có bổ sung phần IMCI, mà các lần trước chưa có và các chương: Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hoa, Hô hấp

Tập 2 bao gồm các chương: Tuần hoàn, Huyết học, Tiết niệu, Nội tiết- Chuyển hóa, Thần kinh và Cấp cứu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *