[PDF] Bài giảng nhi khoa 2009 – Đại học Y Hà Nội

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ NHI KHOA

TẬP ITẬP II

Đây là lần tái bản năm 2009, có chỉnh sửa và bổ sung. Sách được in thành 2 tập:

Tập 1 bao gồm chương: nhi khoa đại cương trong đó có bổ sung phần IMCI, mà các lần trước chưa có và các chương: Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hoa, Hô hấp

Tập 2 bao gồm các chương: Tuần hoàn, Huyết học, Tiết niệu, Nội tiết- Chuyển hóa, Thần kinh và Cấp cứu.

Post Comment