[PDF] Bài giảng nhi khoa trọn bộ 2 tập – Đại học Y Hà Nội

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ BÀI GIẢNG NHI KHOA

TẬP ITẬP II

Khác với các lần xuất bản trước, số lượng tác giả tham gia biên soạn lần này được mở rộng hơn, bao gồm các giáo sư, phó giáo sư, giản viên chính và phó tiến sĩ, là những cán bộ giảng dạy lâu năm của Bộ môn Nhi trường Đại học Y khoa Hà Nội và Viện Nhi. Nội dung sách xuất bản lần này là chương trình đào tạo về Nhi cho bác sĩ đa khoa hệ chính quy dài hạn và phần lớn chương trình của bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi.

Sách được in thành 2 tập.

Tập I. Bào gồm chương Nhi khoa đại cương trong đó có bổ sung phần Bệnh lý di truyền trẻ em, mà các lần xuất bản trước chưa có và các chương: Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hóa, Hô hấp.

Tập 2 bao gồm các chương: Tuần hoàn, huyết học, Tiết niệu, Nội tiết – chuyển hóa và Thần kinh.

Post Comment