[PDF] Bài giảng bệnh học nội khoa – Bộ môn Nội tổng hợp, Đại học Y Hà Nội

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NỘI KHOA

TẬP ITẬP II

Bài giảng bệnh học nội khoa do cán bộ giảng dạy các bộ môn nội thuộc trường Đại học Y Hà Nội biên soạn nhằm cung cấp một số tài liệu để sinh viên các lớp Y3 – Y6 theo chương trình cải cách mới dùng để học tập và tham khảo khi học lý thuyết cũng như khi thực hảnh ở bệnh viện.

Post Comment