[PDF] Miễn dịch học – Đại học Y Hà Nội

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ MIỄN DỊCH HỌC

Mục lục

Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀMIỄN DỊCH HỌC
Chương 2 CÁC CƠQUAN CỦA HỆTHỐNG MIỄN DỊCH
Chương 3 KHÁNG THỂ
Chương 3 KHÁNG THỂ
Chương 4 KHÁNG NGUYÊN
Chương 5 CÁC TẾBÀO CHỦYẾU CỦA HỆTHỐNG MIỄN DỊCH
Chương 6 BỔTHỂ
Chương 6 BỔTHỂ
Chương 8 MIỄN DỊCH CHỐNG VI SINH VẬT
Chương 9 QUÁ MẪN
Chương 10 THIẾU HỤT MIỄN DỊCH
Chương 11 TÍNH TỰMIỄN VÀ BỆNH TỰ MIỄN
Chương 12 CÁC KỸTHUẬT MIỄN DỊCH THƯỜNG DÙNG

Post Comment