[PDF] Miễn dịch học – Đại học Y Hà Nội

[PDF] Miễn dịch học – Đại học Y Hà Nội

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ MIỄN DỊCH HỌC

Mục lục

Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀMIỄN DỊCH HỌC
Chương 2 CÁC CƠQUAN CỦA HỆTHỐNG MIỄN DỊCH
Chương 3 KHÁNG THỂ
Chương 3 KHÁNG THỂ
Chương 4 KHÁNG NGUYÊN
Chương 5 CÁC TẾBÀO CHỦYẾU CỦA HỆTHỐNG MIỄN DỊCH
Chương 6 BỔTHỂ
Chương 6 BỔTHỂ
Chương 8 MIỄN DỊCH CHỐNG VI SINH VẬT
Chương 9 QUÁ MẪN
Chương 10 THIẾU HỤT MIỄN DỊCH
Chương 11 TÍNH TỰMIỄN VÀ BỆNH TỰ MIỄN
Chương 12 CÁC KỸTHUẬT MIỄN DỊCH THƯỜNG DÙNG

QR code bài viết này

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *