8 lát cắt siêu âm tim qua thành ngực được sử dụng nhiều nhất và các thông số cần thăm khám

Tài liệu được dịch từ nguyên tác tiếng Anh – ASE có sử dụng các từ chuyên ngành tiếng Việt được dịch tại Hội thảo siêu âm Tim do Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với Hội Siêu âm tim Hoa Kỳ (10/2017).
Tài liệu dịch nhằm cập nhật kiến thức, vì vậy có thể còn sai sót và một số từ chuyên ngành có thể chưa thực sự chính xác. Hình ảnh minh họa được sưu tầm trên hệ thống internet.

.

.

.

Nội dung trong các lát cắt siêu âm tim

– Trục dài cạnh ức: sử dụng siêu âm 2D, siêu âm Doppler màu VHL, van động mạch chủ. Đo các thông số: đường ra thất trái, đường kính thất trái cuối tâm trường, độ dày vách liên thất, độ dày thành sau thất trái, đường kính xoang Valsalva.

– Mặt cắt buồng nhận thất phải trục dài: siêu âm 2D, phổ Doppler màu van ba lá, Doppler liên tục qua van ba lá. Đo vận tốc đỉnh qua phổ hở ba lá.

– Mặt cắt trục ngắn: siêu âm 2D qua mức van hai lá, ngang thất mức ngang cột cơ, ngang van động mạch chủ, màu van động mạch chủ, Doppler màu van động mạch chủ, màu van ba lá, Doppler liên tục qua van ba lá. Đo vận tốc tối đa qua phổ hở van ba lá.

– Mặt cắt 4 buồng từ mỏm: siêu âm 2D, phổ Doppler màu qua van hai lá, phổ Doppler liên tục qua van hai lá, phổ Doppler màu qua van ba lá, phổ Doppler liên tục qua van 3 lá. Đo chênh áp trung bình qua van hai lá, vận tốc tối đa dòng hở van ba lá.

– Mặt cắt 2 buồng từ mỏm: siêu âm 2D, phổ Doppler màu van hai lá.

– Mặt cắt 5 buồng từ mỏm: siêu âm 2D, phổ Doppler màu van động mạch chủ, phổ Doppler liên tục qua van động mạch chủ, phổ Doppler xung qua đường ra thất trái. Đo chênh áp qua van động mạch chủ, VTI đường ra thất trái.

– Mặt cắt 3 buồng từ mỏm: siêu âm 2D, phổ Doppler màu van hai lá, phổ màu van động mạch chủ, phổ Dppler liên tục qua van động mạch chủ, phổ Doppler xung qua van động mạch chủ. Đo chênh áp qua van động mạch chủ, VTI đường ra thất trái.

– Mặt cắt dưới sườn: siêu âm 2D, đo đường kính tĩnh mạch chủ dưới, độ xẹp tĩnh mạch chủ dưới theo hô hấp.

– Mặt cắt trên hõm ức: siêu âm 2D quai động mạch chủ.

Post Comment