[PDF] Atlas of Musculoskeletal Ultrasound Anatomy

[PDF] Atlas of Musculoskeletal Ultrasound Anatomy

Giải phẫu siêu âm cơ khớp cung cấp cho quý vị một cái nhìn tổng quan về giải phẫu bình thường, giúp người làm siêu âm đánh giá một cấu trúc có bị tổn thương như rách, đứt … hay không

Sách gồm hơn 270 trang với hơn 100 hình ảnh mô tả chi tiết với hình ảnh siêu âm được thực hiện trên các máy siêu âm thế hệ mới.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *