[PDF] Atlas of Musculoskeletal Ultrasound Anatomy

Giải phẫu siêu âm cơ khớp cung cấp cho quý vị một cái nhìn tổng quan về giải phẫu bình thường, giúp người làm siêu âm đánh giá một cấu trúc có bị tổn thương như rách, đứt … hay không

Sách gồm hơn 270 trang với hơn 100 hình ảnh mô tả chi tiết với hình ảnh siêu âm được thực hiện trên các máy siêu âm thế hệ mới.

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

Một trang trong sách

Atlas of musculoskeletal ultrasound anatomy

Post Comment