X-Quang thận – tiết niệu – PGS. Phạm Ngọc Hoa

0

X-Quang thận tiết niệu cho đến nay vẫn là khảo sát cơ bản, có giá trị và được sử dụng rộng rãi trong khám chữa bệnh lâm sàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *