Giải phẫu X-Quang – sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học

0

Giải phẫu X-Quang là sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình đã phê duyệt

Mục lục nội dung:

  • Giải phẫu X-Quang bộ xương tứ chi
  • Giải phẫu X-Quang cột sống
  • Giải phẫu X-Quang hệ tiết niệu
  • Giải phẫu X-Quang hệ tiêu hóa và gan mật
  • Giải phẫu X-Quang sọ mặt xoang
  • Giải phẫu X-Quang ngực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *