X-Quang cột sống – PGS. Phạm Ngọc Hoa

X-Quang cột sống – PGS. Phạm Ngọc Hoa

X-Quang cột sống đem lại nhiều thông tin về tình trạng cột sống: trục cột sống, cấu trúc thân đốt sống, vỏ xương, các bệnh lý thoái hóa…

QR code bài viết này

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *