X-Quang xương khớp – PGS. Phạm Ngọc Hoa

X-Quang xương khớp rất có giá trị trong các bệnh lý xương: đánh giá gãy, di lệch xương, u xương, viêm khớp…

Post Comment