X-Quang tiêu hóa có cản quang – PGS. Phạm Ngọc Hoa

X-Quang tiêu hóa có cản quang – PGS. Phạm Ngọc Hoa

X-Quang tiêu hóa có chuẩn bị là X-Quang có sử dụng thuốc cản quang để chẩn đoán bệnh. Có nhiều kỹ thuật chụp X-Quang cản quang nhưng kỹ thuật đối quang kép được sử dụng nhiều nhất …

QR code bài viết này

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *