X-Quang bụng không chuẩn bị – PGS. Phạm Ngọc Hoa

X-Quang bụng không chuẩn bị vẫn là phương pháp được sử dụng nhiều trong chẩn đoán các bệnh lý vùng bụng như thủng tạng rỗng, tắc ruột,…

Trong tài liệu này gồm có:

Kỹ thuật chụp

Giải phẫu và các hình ảnh bình thường trên phim bụng không chuẩn bị

  • Các tạng rỗng
  • Các tạng đặc
  • Vôi hóa không phải bệnh lý
  • Các đường mờ

Các hình ảnh bất thường trên phim bụng không chuẩn bị

Một số bệnh lý cấp

  • Tràn khí ổ bụng
  • Tắc ruột
  • Tràn dịch ổ bụng
  • Viêm phúc mạc
  • Áp xe ổ bụng
  • Viêm tụy cấp

Chi tiết mời xem tài liệu online ngay dưới đây

Post Comment