[PDF] Mô học – Đại học Y Hà Nội

TẢI XUỐNG GIÁO TRÌNH MÔ HỌC MIỄN PHÍ

Mô học người là môn hình thái học thuộc khối những môn học cơ sở Y Sinh học trong Trường đại học Y; là khoa học nghiên cứu sự phát triển, cách cấu tạo ở mức mô, tế bào và dưới tế bào liên quan tới những hoạt động của các mô, cơ quan cơ thể người lành mạnh không có bệnh. Có kiến thức về mô học, người học có cơ sở để tiếp thu tốt những môn học y cơ sở khác cũng như những môn bệnh học và lâm sàng.

Bố cục chung của cuốn Mô học xuất bản lần thứ 2 này được giữ nguyên như lần xuất bản đầu. Tuy nhiên, để đảm bảo tính cập nhật về thông tin khoa học và tính thông nhất của cuốn sách, tất cả các chương đã được xem xét, trong đó nhiều chương đã được điều chỉnh về bố cục, sửa chữa bổ sung về nội dung hoặc được viết lại. Đó là các chương: Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu tế bào và mô, Tế bào học, Biểu mô, Mô liên kết, Máu và sự tạo máu, Mô cơ, Hệ bạch huyết-miễn dịch, Hệ hô hấp, Hệ tiêu hoá, Da…

Mục lục giáo trình mô học
Chương 1 – Mở đầu
Chương 2 – Phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu tế bào và mô
Chương 3 – Tế bào
Chương 4 – Biểu mô
Chương 5 – Mô liên kết chính thức – mô sụn – mô xương
Chương 6 – Máu và bạch huyết
Chương 7 – Mô cơ
Chương 8 – Mô thần kinh
Chương 9 – Hệ tuần hoàn
Chương 10 – Hệ bạch huyết miễn dịch
Chương 11 – Da – các bộ phận phụ thuôc da
Chương 12 – Hệ hô hấp
Chương 13 – Hệ tiêu hóa
Chương 14 – Hệ tiết niệu
Chương 15 – Hệ sinh dục nam
Chương 16 – Hệ sinh dục nữ
Chương 17 – Nội tiết
Chương 18 – Hệ thần kinh
Chương 19 – Thị giác
Chương 20 – Thính giác quan

Một số ảnh chụp minh họa

Post Comment