[PDF] Miễn dịch học – Đại học Y Hà Nội

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ GIÁO TRÌNH MIỄN DỊCH HỌC

Đây là cuốn sách giáo khoa dành cho sinh viên Đại học Y gồm có 16 bài để học trong 32 tiết, trong đó 16 tiết dành cho sự tiếp xúc giữa giảng viên và học viên. Giảng viên có nhiệm vụ giới thiệu bài giảng, hướng dẫn cách học và giải đáp thắc mắc. So với lần xuất bản trước (năm 1997), lần này sách có thêm những nội dung được bổ sung nâng cao; tuy nhiên, phần chủ yếu của sách vẫn là kiến thức cơ bản, phù hợp với mục tiêu đã đề ra đó cũng là những hiểu biết tối thiểu.

Sau bài thứ 16 là những bài tham khảo và mở rộng, với cách trình bày có thể khác đôi chút dành cho đối tượng sau đại học nhưng vẫn rất khuyến khích sinh viên tự đọc để hiểu sâu và rộng hơn 16 bài thuộc chính khóa.

Mục lục giáo trình

Phần I – Miễn dịch cơ bản
Chương 1 – Lịch sử và hướng phát triển của miễn dịch học
Chương 2 – Khái niệm về đáp ứng miễn dịch
Chương 3 – Các cơ quan, tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch
Chương 4 – Tế bào B và đáp ứng miễn dịch
….
Phần II – Miễn dịch học trong bệnh lý
Chương 10 – Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật
Chương 11 – Miễn dịch và ung thư
Chương 12 – Các hội chứng tăng sinh tế bào miễn dịch
….
Phần III – Bài học nâng cao dành cho học viên sau đại học

Một số ảnh chụp từ giáo trình PDF

Post Comment