X-Quang tim mạch – PGS. Phạm Ngọc Hoa

X-Quang tim mạch là sử dụng tia X thường quy để khảo sát hình ảnh bệnh lý tim mạch có thể. Phương pháp này thường được sử dụng trong cùng một phim với chụp phổi gọi là X-Quang tim phổi.
Ngoài phương pháp X-Quang thường quy, đánh giá tim mạch có thể được thực hiện bằng siêu âm, chụp mạch máu, CT Scanner, MRI, xạ hình …

Trong tài liệu này, nội dung bao gồm:

Giải phẫu hình ảnh tim mạch

 • Phim chụp thẳng sau trước (PA)
 • Phim chụp nghiêng phải hoặc trái

Hình ảnh tim mạch trên phim chụp

 • Bóng tim
 • Hình dáng tim
 • Các buồng tim
 • Tuần hoàn phổi

Một số bệnh lý tim mắc phải

 • Hẹp van hai lá
 • Hở hai lá
 • Hẹp van động mạch chủ

Một số bệnh tim bẩm sinh

 • Thông liên thất
 • Thông liên nhĩ
 • Còn ống động mạch
 • Tứ chứng Fallot
 • Hẹp eo động mạch chủ

Bệnh lý khác

 • Suy tim
 • Tràn dịch màng tim
 • Viêm màng ngoài tim co thắt

Chi tiết mời xem trực tiếp tài liệu dưới đây

Post Comment