Khuyến cáo của Hiệp hội tim mạch Châu Âu về đánh giá mức độ hở van hai lá trên siêu âm tim Doppler màu qua thành ngực

Siêu âm tim Doppler màu được sử dụng như một phương pháp chủ đạo trong chẩn đoán và theo dõi bệnh nhân hở van hai lá. Các lát cắt được sử dụng nhiều trên siêu âm tim là trục dọc cạnh ức, trục ngắn cạnh ức, 4 buồng và 2 buồng từ mỏm.

Bản dịch cập nhật kiến thức, một số thuật ngữ chuyên khoa có thể không chính xác

Mặc dù bệnh lý viêm khớp dạng thấp ngày càng được đẩy lùi, tỷ lệ mắc bệnh giảm cũng như kiểm kiểm soát bệnh tốt hơn, nhưng tỷ lệ hở van hai lá vẫn ngày càng gia tăng.

Sử dụng siêu âm hai bình diện để đánh giá hình thái VHL. Lát cắt được sử dụng là trục ngắn cạnh ức, trục dài cạnh ức, lát cắt 4 buồng hoặc 2 buồng từ mỏm, có kết hợp siêu âm Doppler màu và Doppler xung.
Trong chẩn đoán sa van hai lá, nên sử dụng lát cắt trục dài cạnh ức khi siêu âm qua thành ngực (TTE), không nên sử dụng lát cắt 4 buồng vì có thể dương tính giả.
Siêu âm cũng được ứng dụng trong đánh giá hiệu quả điều trị trong HoHL nguyên phát. Vì vậy, trong kết quả siêu âm tim đánh giá VHL, nếu có tiền sử sửa van thì cần phải ghi vào trong kết quả.
Siêu âm Doppler màu có độ nhạy cao trong chẩn đoán HoHL nhưng khi đánh giá mức độ HoHL thì siêu âm Doppler màu có độ chính xác thấp. Rất nhiều tác giả trên thế giới nhận định, diện tích dòng hở đo trên siêu âm Doppler màu không được khuyến cáo ứng dụng trong đánh giá mức độ HoHL. Tuy nhiên, trong vận dụng thực hành lâm sàng, siêu âm Doppler màu vẫn được ứng dụng rộng rãi.
Độ rộng dòng HoHL đo trên siêu âm Doppler màu lại có độ chính xác cao khi có một dòng hở. Khi có nhiều dòng hở cần kết hợp nhiều phương pháp.
Các phương pháp khác trong định lượng mức độ HoHL có độ tin cậy cao hơn như diện tích lỗ hở hiệu dụng bằng phương pháp PISA, hình thái phổ Doppler liên tục / xung.

Post Comment