Giải phẫu động mạch chi dưới ứng dụng trong siêu âm Doppler màu

1. Nguyên ủy

– Động mạch (ĐM) đùi là nhánh tận của động mạch chậu ngoài. Vì vậy, khi có hình ảnh hẹp tắc trên siêu âm cần thăm khám động mạch chậu ngoài.

– ĐM chủ bụng chạy xuống ngang mức thắt lưng IV-V thì tận cùng bằng cách chia thành các động mạch chậu chung phải và trái.

– ĐM chậu chung tách thành ĐM chậu ngoài và ĐM chậu trong. ĐM chậu ngoài chạy dọc theo cơ thắt lưng lớn vào đùi và trở thành ĐM đùi cấp máu cho chi dưới.

– ĐM chậu trong chạy vào chậu hông bé cấp máu cho các tạng trong chậu hông, thành chậu hông, đáy chậu và mông.

Nguyên ủy động mạch đùi
Nguyên ủy động mạch đùi

2. Đường đi và tận cùng

– Từ điểm giữa dây chằng bẹn, ĐM đùi đi qua tam giác đùi, qua ống cơ khép tới lỗ gân cơ khép đổi tên thành ĐM khoeo.

Nguyên ủy động mạch đùi - Source: Wiki
Nguyên ủy động mạch đùi – Source: Wiki

– ĐM khoeo: nằm phía trước TM khoeo, phân chia nhiều nhánh trong đó lớn nhất là ĐM gối trên và ĐM gối dưới. ĐM khoeo tới dưới khớp gối chia thành ĐM chày trước và thân chày mác.

Động mạch khoeo

– ĐM chày trước xuyên qua màng gian cốt, chạy ra trước xuống tới giữa 2 mắt cá chui qua mạc các gân duỗi thì đổi tên thành ĐM mu chân.

– Thân chày mác chạy xuống dưới khoảng 2-4 cm thì chia thành ĐM chày sau và ĐM mác.

– ĐM chày sau chạy xuống giữa 2 lớp cơ vùng cẳng chân sau xuống sau mắt cá trong tới bàn chân chia thành 2 nhánh tận: ĐM gan chân trong và ĐM gan chân ngoài.

– ĐM mác chạy dọc xuống dưới phía sau xương chày và màng gian cốt, tới cổ chân nằm sau khớp chày mác và tận hết cho các nhánh tới cổ chân và gót

Động mạch chày trước, ĐM chày sau, thân chày mác, ĐM mác - Source: teachmeanatomy
Động mạch chày trước, ĐM chày sau, thân chày mác, ĐM mác – Source: teachmeanatomy

Post Comment