Atlas of Lymph Node Anatomy

Atlas of Lymph Node Anatomy – Giải phẫu hệ bạch huyết là cuốn sách trình bày chi tiết về giải phẫu hệ thống tuần hoàn bạch huyết. Sự kết hợp hình ảnh minh họa 2D và bản đồ 3D dễ hiểu cùng với hình ảnh cắt lớp vi tính làm cho cuốn sách là tài liệu chi tiết dễ hiểu, giúp cho sự tiếp cận hệ thống này trong chẩn đoán hình ảnh được dễ dàng hơn.

Sách bao gồm 197 trang, xuất bản bởi Springer năm 2013. Nội dung chính của cuốn sách:

  1. Head and Neck Lymph Node Anatomy
  2. Chest Lymph Node Anatomy
  3. Abdominal Lymph Node Anatomy
  4. Pelvic Lymph Nodes
  5. Pitfalls and Mimics of Lymph Nodeson Imaging

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

Một số hình ảnh trong sách

Atlas of Lymph Node Anatomy

Atlas of Lymph Node Anatomy

Atlas of Lymph Node Anatomy

Post Comment