Quy trình siêu âm đàn hồi mô tuyến vú Strain Elastography

Siêu âm đàn hồi mô tuyến vú có thể thực hiện bằng hai loại:
– Strain Elastography (SE): định tính
– Shear Wave Elastography (SWE): định lượng

Trong khuôn khổ bài này xin được chia sẻ về quy trình siêu âm đàn hồi mô tuyến vú SE.

1. Chuẩn bị trước khi siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp

– Chuẩn bị dành cho bệnh nhân: Bệnh nhân không cần chuẩn bị gì đặc biệt

– Chuẩn bị dành cho bác sĩ:
+ Máy siêu âm có đầu dò chuyên dụng và phần mềm chuyên dụng tính toán đánh giá hình ảnh theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
+ Bác sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh có chứng chỉ siêu âm chẩn đoán

2. Các bước kỹ thuật

– Bệnh nhân bộc lộ toàn bộ tuyến vú và hố nách hai bên. Sau đó bệnh nhân nằm ngửa trên giường, hai tay đưa ngang qua đầu.
– Đặt đầu dò vuông góc với mặt da.
– Ấn nút trên máy để hiển thị khung đàn hồi (đường ROI). Khung ROI cần mở rộng tối đa lên phía trên qua cả mặt mỡ dưới da và da, và mở rộng tối đa sang hai bên. Khung ROI nên mở qua mỡ dưới nhu mô tuyến và vùng cơ ngực, không cần xuống tới cơ liên sườn và xương sườn, màng phổi lá thành.
– Hình ảnh tổn thương phải ở trung tâm của cửa sổ siêu âm, diện tích tổn thương nghi ngờ trên siêu âm 2D không vượt quá 1/4 diện tích khung ROI.
– Các thông số cần phân tích:
+ Bản đồ đàn hồi Tsukuba
+ Tỷ lệ E/B: thông số khách quan và trung thực nhất
+ Tỷ lệ B/A

– Ghi nhận kết quả. Kết thúc quá trình thăm khám.

3. Chi tiết về thông số trả kết quả

– Xếp loại BIRADS trên siêu âm 2D
– Kết quả Siêu âm đàn hồi SE:
+ Điểm Tsukuba Score
+ Tỷ lệ E/B
+ Tỷ lệ B/A
– Nhận định kết quả xếp loại BIRADS sau khi siêu âm đàn hồi mô SE
– Đề nghị bổ sung các kỹ thuật khác như FNA nếu có

Post Comment