Bộ sưu tập video bài giảng siêu âm

Video bài giảng siêu âm được sưu tập từ hai bệnh viện lớn bao gồm: Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy. Bộ sưu tập Bệnh viện Bạch Mai là bộ bài giảng trực tuyến tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (TDC). Bộ sưu tập với 25 video, quý vị có thể xem trực tuyến hoặc tải xuống.

Dưới đây là danh sách 25 video, quý vị kích chọn vào nội dung tương ứng để xem / tải xuống. Để tải toàn bộ 25 video này (2.6GB), vui lòng kích tại đây.

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Nguồn sưu tầm: Hình ảnh y khoa

Post Comment