[VSUM2019] Bất thường ống noãn hoàng

[VSUM2019] Bất thường ống noãn hoàng

Bất thường ống noãn hoàng là khiếm khuyết FM ngay chân rốn, quai ruột nhỏ chui qua chân rốn, có thể thấy hơi, dịch di chuyển

QR code bài viết này

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *