[VSUM2019] Bất thường ống noãn hoàng

0

Bất thường ống noãn hoàng là khiếm khuyết FM ngay chân rốn, quai ruột nhỏ chui qua chân rốn, có thể thấy hơi, dịch di chuyển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *