[VSUM2019] Siêu âm khớp cổ chân và bàn chân

[VSUM2019] Siêu âm khớp cổ chân và bàn chân

Bộ slides với hình ảnh minh họa chi tiết kèm theo hình ảnh cộng hưởng từ chứng minh về siêu âm khớp cổ chân và bàn chân

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *