[VSUM2019] Siêu âm khớp cổ chân và bàn chân

0

Bộ slides với hình ảnh minh họa chi tiết kèm theo hình ảnh cộng hưởng từ chứng minh về siêu âm khớp cổ chân và bàn chân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *