[VSUM2019] Siêu âm khớp cổ chân và bàn chân

Bộ slides với hình ảnh minh họa chi tiết kèm theo hình ảnh cộng hưởng từ chứng minh về siêu âm khớp cổ chân và bàn chân

Post Comment